Tjänster som Mediator erbjuder

Ekonomisk förvaltning

Det innebär bl.a. att vi tar hand om debiteringar av hyror och avgifter, påminnelser, betalar föreningens fakturor, löner och arvoden, konterar och sköter all löpande bokföring, upprättar bokslut, årsredovisningen och tillställer skatteverket årets kontrolluppgifter. Utöver detta så upprättar vi periodiserade budgetsuppföljningar samt budgetförslag för 1-3 år.

Administrativ förvaltning

För att underlätta er administration så hjälper vi er bl.a. med inkassoärenden, föreningens lägenhetsregister, mäklarinformation, kreditupplysningar, kopiering av hushållsel-, kallvatten-, varmvatten- och värmeförbrukning som skall debiteras föreningens medlemmar.

Juridisk hjälp och rådgivning

Vi erbjuder utbildningar, bl.a. i föreningsteknik, och fungerar som bollplank i föreningsfrågor och vid renoveringar. Om ni behöver hjälp av fastighetsjurist så ombesörjer vi också detta.

Ny- och ombildning av BRF

Tillsammans med våra jurister kan vi hjälpa er med ny- eller ombildning av bostadsrättsföreningar. Detta gäller både vid nyproduktion samt när de boende köper hyresfastigheten de bor i. Vi kan lotsa er, via kostnadskalkyl och ekonomisk plan, till en färdig förening.